Ξεκινούν οι αιτήσεις για πρόσληψη 500 Πυροσβεστών

Ξεκινούν οι αιτήσεις για πρόσληψη 500 Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων

 

Προκήρυξη Πανελλήνιου Διαγωνισμού για την πρόσληψη πεντακοσίων (500) Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων επταετούς (7ετους) θητείας (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) στο Πυροσβεστικό Σώμα για το έτος 2022

 

Κατάθεση δικαιολογητικών Διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα πεντακοσίων (500) Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων επταετούς (7ετους) θητείας (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) για το έτος 2022

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό για την πρόσληψη πεντακοσίων (500) Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων επταετούς (7ετους) θητείας (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) στο Πυροσβεστικό Σώμα, υποβάλλουν τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στο Κεφάλαιο Γ’ της ανωτέρω σχετικής, στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) ή στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΔΙ.Π.Υ.) Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους από Πέμπτη 24-03-2022 έως και την Τετάρτη 30-03-2022 και από ΩΡΑ 08:00 έως ΩΡΑ 20:00 (συμπεριλαμβανομένων αργιών και Σαββατοκύριακου).

  

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνήσουν, από την ημερομηνία σύστασής της, με την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Ε.ΜΟ.Δ.Ε. στο E-mail: [email protected]

 

Η προκήρυξη  ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 10/17.03.2022 ΑΔΑ: ΩΜΙΑ46ΝΠΙΘ-ΜΧΨ