Ο δικτυακός τόπος για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

- - -
Ads by Google

Ο δικτυακός τόπος για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Η εφαρμογή για την υποβολή των αιτήσεων για το έτος 2017 θα ανοίξει μετά την 20 Ιανουαρίου 2017
Δυνατότητα Ακύρωσης εγκεκριμένης αίτησης στους Δήμους και στους πολίτες και υποβολής νέας τροποποιητικής

Ο δικτυακός τόπος για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Ο δικτυακός τόπος keaprogram.gr για την υποβολή των αιτήσεων για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

ΠΥΛΗ Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) (keaprogram.gr)

Για την υποβολή της Αίτησης θα πρέπει να κάνετε διαπίστευση μέσω του TAXIS net με τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτετε.
Στη συνέχεια πρέπει να εξουσιοδοτήσετε τον εξυπηρετητή της εφαρμογής να προσπελάσει τα στοιχεία tου (ΑΦΜ) που τηρούνται στη ΓΓΠΣ

Σχετικά:

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα για το έτος 2017 – Όροι και προϋποθέσεις για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα