ΟΑΕΔ. Πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Λάρισας

Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Λάρισας, για την  υλοποίηση δύο (2) προγραμμάτων  κατάρτισης για την επιμόρφωση είκοσι τεσσάρων  (24) ανδρών της 8ης Μονάδας Ε.Μ.Α.Κ. του Πυροσβεστικού Σώματος ΠΕ. ΠΥ. Δ. Θεσσαλίας, με τίτλους:

1. «Διάσωση σε ορμητικά νερά»

2.«Διάσωση και Διάσχιση φαραγγιών»

Προκήρυξη

Αίτηση