ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Πρόσληψη 126 ατόμων

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες