ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Πρόσληψη πτυχιούχου

D.964,Λ.ΠΑΛΙΛΗΣ,ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες