ΚΕΚ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. Προσλήψεις

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ) Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες