ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ. Προσλήψεις

Έγκριση – πρόσληψη προσωπικού πέντε (5) εργατών καθαριότητας και ενός (1) οδηγού ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες