ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ. Πρoσλήψεις

Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων προς κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες