Τράπεζα της Ελλάδος. Λήγει η προθεσμία των αιτήσεων για προσλήψεις

Τράπεζα της Ελλάδος. Λήγει η προθεσμία των αιτήσεων για προσλήψεις

Προκήρυξη για πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού

 

Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, τριάντα επτά (37) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού για τις ανάγκες υπηρεσιακών μονάδων του Κεντρικού Καταστήματός της.

 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα επικουρείται στο έργο της από την εταιρεία «ICAP People Solutions Ανώνυμη Εταιρεία – Σύμβουλοι Ανθρώπινου Δυναμικού», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική Προκήρυξη.

Αιτήσεις θα υποβάλλονται, μόνο ηλεκτρονικά, από την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 (ώρα Ελλάδος 10:00) μέχρι και την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 (ώρα Ελλάδος 17:00) στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος (bankofgreece.gr), όπου είναι διαθέσιμη και η αναλυτική Προκήρυξη.

  

Πληροφορίες θα παρέχονται στα τηλέφωνα 210 3202054, 210 3202058, 210 3202069 και 210 3202094 καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 – 14:00) από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης

Η Προκήρυξη 1/2021

 

Αιτήσεις υποβάλλονται, μόνο ηλεκτρονικά

Υποβολή Αίτησης