Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο δήμο Τρικκαίων

Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο δήμο Τρικκαίων

O δήμος Τρικκαίων προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή, μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων, με μηνιαία αντιμισθία, με σχέση έμμισθης εντολήςΟι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Τρικκαίων, σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο Τοπικό Τύπο, αίτηση υποψηφιότητας για την πρόσληψή τους στο Δήμο Τρικκαίων (Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 , ΤΚ 42131, Τρίκαλα) και ειδικότερα στο Τμήμα Προσωπικού και Οργάνωσης του Δήμου Τρικκαίων (αρμόδια υπάλληλος κ. Αρετή Κρέσσου, τηλ. 2431351298).

Η προκήρυξη