28 Οκτωβρίου 2022 υποχρεωτική αργία και για τον ιδιωτικό τομέα

28 Οκτωβρίου 2022 είναι υποχρεωτική αργία και για τον ιδιωτικό τομέα και απαγορεύεται η απασχόληση μισθωτών και η λειτουργία επιχειρήσεων

 

Τι ισχύει για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα

Η 28 Οκτωβρίου 2022 ανήκει πλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου εργασιακού νόμου 4808/2021, στις υποχρεωτικές αργίες κατά τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών, καθώς και η λειτουργία των επιχειρήσεων εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές αργίες.

Περαιτέρω, ως υποχρεωτική αργία, δεν επιτρέπεται να χρεωθεί στην κανονική άδεια των εργαζομένων (πρακτική που ακολουθούσαν μέχρι τώρα πολλές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα)

 

ΣχετικάΟι επίσημες αργίες στον ιδιωτικό τομέα με τον νέο εργασιακό νόμο 4808/2021

 

Πως πληρώνονται οι εργαζόμενοι που θα εργαστούν την 28 Οκτωβρίου 2022

– Οι επιχειρήσεις που δεν θα λειτουργήσουν κατά την 28 Οκτωβρίου 2022, θα καταβάλλουν στους ημερομίσθιους το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους χωρίς προσαύξηση. Οι αμειβόμενοι με μισθό, δεν θα λάβουν τίποτα πέραν του μισθού τους.

– Όσοι εργασθούν κατά την 28 Οκτωβρίου 2022 και αμείβονται με ημερομίσθιο, θα λάβουν το κανονικό ημερομίσθιο και προσαύξηση 75%, επί του νόμιμου ημερομισθίου.

 

  

 

Για τους αμειβόμενους με μισθό και που θα απασχοληθούν κατά την 28 Οκτωβρίου 2022, διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις.

– Αν η επιχείρηση στην οποία εργάζονται λειτουργεί νόμιμα τις Κυριακές και αργίες, θα λάβουν μόνο την προσαύξηση του 75% επί του 1/25 του νόμιμου μισθού, ή επί των ωρών που θα απασχοληθούν.

– Εάν πρόκειται για επιχείρηση που δεν επιτρέπεται η λειτουργία της κατά τις Κυριακές και αργίες, και λειτουργήσει κατά την ημέρα αυτή (παρανόμως), οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν έκτακτα κατά την ημέρα αυτή, θα λάβουν εκτός της προσαύξησης του 75%, επί πλέον ένα ημερομίσθιο (1/25 του μισθού τους, ή τόσα ωρομίσθια, όσες ώρες απασχοληθούν).

Επισημαίνεται ότι όσες επιχειρήσεις παραμείνουν ανοικτές κατά την 28 Οκτωβρίου 2022, ενώ δεν υπάγονται στην κατηγορία των επιχειρήσεων των οποίων η λειτουργία επιτρέπεται κατά Κυριακές και αργίες, κινδυνεύουν με επιβολή προστίμου σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΣΕΠΕ, ΕΦΚΑ, ΕΛΑΣ) ανεξαρτήτως της απασχόλησης ή όχι εργαζομένων, κατά την ημέρα αυτή

 

 

Τα πνευματικά δικαιώματα του παρόντος άρθρου ανήκουν στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu)
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης