Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων. Προϋποθέσεις, διαδικασία, δικαιολογητικά

Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων. Προϋποθέσεις, διαδικασία, δικαιολογητικά

Αριθμ. 43650 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2213/08.06.2019
Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΓΕΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας, ισχύουν οι παρακάτω όροι και ορισμοί:

α) «παιδότοπος»: ορίζεται ο οριοθετημένος μη κοινόχρηστος χώρος στον οποίο παρέχεται αποκλειστικά ψυχαγωγία σε νήπια και παιδιά από δυόμιση (2.5) μέχρι δεκατεσσάρων (14) ετών, παρουσία συνοδών, υπό την επίβλεψη προσωπικού.

Ο παιδότοπος μπορεί να βρίσκεται:

αα) εντός κτιρίου (κλειστός),

ββ) περιφραγμένος, εκτός κτιρίου (υπαίθριος).

Ειδικά ως προς την αδειοδότηση και τη λειτουργία σε Χερσαία Ζώνη Εμπορικού Λιμένα, επιτρέπεται μόνο σε κλειστό εσωτερικό χώρο κτιρίου.

β) «Εξοπλισμός παιδότοπων»: το σύνολο του εξοπλισμού και των κατασκευών, στα οποία περιλαμβάνονται τα εξαρτήματα και τα κατασκευαστικά στοιχεία, με τα οποία ή επάνω στα οποία, τα παιδιά μπορούν να παίζουν σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο, ατομικά ή ομαδικά, σύμφωνα με δικούς τους κανόνες ή επιλογές δραστηριότητας παιχνιδιού, που μπορούν να αλλάζουν οποιαδήποτε στιγμή.

Ο εξοπλισμός και οι δομές συμπεριλαμβάνουν εξαρτήματα και κατασκευαστικά στοιχεία με τα οποία, ή πάνω στα οποία, μπορούν να παίζουν παιδιά και τα οποία βρίσκονται μέσα σε τρισδιάστατο περίβλημα με συγκεκριμένες εισόδους και εξόδους.

γ) «Υπεύθυνος λειτουργίας παιδότοπου»: τo φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την εκμετάλλευση του παιδότοπου, το οποίο θέτει τον παιδότοπο στην άμεση διάθεση των χρηστών.

Άρθρο 2
Εξαιρέσεις

1. Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας εξαιρούνται οι χώροι στους οποίους αναπτύσσεται ανάλογη ή συναφής δραστηριότητα με παιδότοπους, η οποία διέπεται από ειδικότερες διατάξεις, και ειδικότερα:

α) παιδικοί σταθμοί και σχολεία,

β) χώροι πανηγυριών και γήπεδα ή αίθουσες αθλοπαιδιών ή παιδικές κατασκηνώσεις,

γ) εγκαταστάσεις αναψυχής (π.χ. λούνα παρκ, τσίρκο, υδροπάρκα, κ.ά.),

δ) χώροι δημιουργικής απασχόλησης, κ.τ.λ.,

ε) παιδικές χαρές,

2. Η ίδρυση παιδότοπων εντός πλοίων δεν υπάγεται στις διατάξεις της παρούσας.