Άδειες ταξί στην ΠΕ Καβάλας

Άδειες ταξί στην ΠΕ Καβάλας

Αριθμ. 06/οικ.10208 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2210/29.06.2017
Καθορισμός μέγιστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων κατά Διοικητική μονάδα – έδρα ΕΔΧ και επιμερισμός των αδειών αυτών κατά έδρα και κατηγορία (ΤΑΞΙ-ΕΙΔΜΙΣΘ- ΕΙΔΜΙΣΘ ΑΜΕΑ)

Καθορίζουμε το μέγιστο αριθμό αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων με επιμερισμό κατά κατηγορία (ΤΑΞΙ – ΕΙΔ.ΜΙΣΘ – ΕΙΔ. ΜΙΣΘ.ΑΜΕΑ), ανά έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης