Αυξάνονται οι οφειλέτες και τα χρέη στο δημόσιο

Στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

– οι μεγάλες επιχειρήσεις εμφανίζουν καλύτερη ανταπόκριση στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, καταβάλλοντας 9 στα 10 ευρώ στην ώρα τους, ενώ αντίθετα μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νοικοκυριά δεν μπορούν να καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις τους, με αποτέλεσμα η αντίστοιχη αναλογία να υποχωρεί στα 7,5 ευρώ στα 10.

– σταθερά ανοδικά κινείται η εισπραξιμότητα του Φ.Π.Α. η οποία έφθασε το 84,87%, μειώνοντας το χάσμα που υπάρχει με άλλες χώρες της Ευρωζώνης.

Το 2023, από τα 6,765 δισεκ. ευρώ του φόρου εισοδήματος επιχειρήσεων πληρώθηκαν εμπρόθεσμα τα 6,091 δισεκ. ευρώ, με το ποσοστό εμπρόθεσμης πληρωμής του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων διαμορφώνεται στο 90,03%.

Στην κατηγορία του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων η εμπρόθεσμη πληρωμή διαμορφώθηκε σε 75,91% από 74,69% το 2022.

Η εισπραξιμότητα του φόρου ακίνητης περιουσίας ανήλθε σε 79,49% από 77,22% το 2022 καθώς από τα 2,272 δισ. ευρώ που είχαν βεβαιωθεί πληρώθηκε το 1,806 εκατ. ευρώ.

Ο όγκος των ληξιπρόθεσμων χρεών αυξήθηκε το 2023 κατά 6,276 δισεκ. ευρώ και συμπεριλαμβανομένων των μη φορολογικών οφειλών κατά 7,263 δισεκ. ευρώ και έφθασε συνολικά σε 106,3 δισεκ. ευρώ από τα οποία 26,320 δισεκ. ευρώ χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης και συνεπώς το εισπράξιμο ποσό περιορίζεται σε 79,982 δισεκ. ευρώ.

Οι φορολογούμενοι που χρωστούν στο δημόσιο ανήλθαν την περασμένη χρονιά σε 3.873.487 φυσικά και νομικά πρόσωπα και από αυτούς, 2.090.103 απειλούνται με κατασχέσεις ενώ σε 1.490.677 έχουν επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης