Αλλαγές σε Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία 2022-2023

Ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, υποβιβασμοί και προαγωγές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2022-2023

 

Α) Ιδρύονται από το σχολικό έτος 2022-2023 οι παρακάτω σχολικές μονάδες κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως

Β) Καταργούνται από το σχολικό έτος 2022-2023 οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως

Γ) Συγχωνεύονται από το σχολικό έτος 2022-2023 οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως

Δ) Υποβιβάζονται από το σχολικό έτος 2022-2023 οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση ως ακολούθως

Ε) Προάγονται από το σχολικό έτος 2022-2023 οι παρακάτω σχολικές μονάδες κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως

 

Αριθμ. Φ.10/103443/Δ1 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4582/30.08.2022
Ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, υποβιβασμοί και προαγωγές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2022-2023