Αλλαγή στην ιατρική εξέταση των οδηγών αυτοκινήτων

Με διατάξεις του νόμου 5039/2023 επέρχεται αλλαγή στην ιατρική εξέταση των υποψηφίων οδηγών και οδηγών αυτοκινήτων

 

Αναλυτικά οι συγκεκριμένες διατάξεις αναφέρουν τα εξής

Νόμος 5039/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α 83/03.04.2023
Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις

  

 

Άρθρο 95
Δυνατότητα ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών και από ιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή κρατικών κέντρων υγείας – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 4 ν. 4850/2021

Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4850/2021 (Α’ 208) αντικαθίσταται ως εξής:

«1.α. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, καθώς και για την εξέταση των υποψηφίων οδηγών και οδηγών είναι ο εφοδιασμός τους με το αντίστοιχο Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.). Το Δ.Ε.Ε. είναι έντυπο με τριετή ισχύ, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία του υποψηφίου, καθώς και μνημόνιο δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς και εκδίδεται από τον Φορέα Εξετάσεων. Στις περιπτώσεις διαδικασιών που απαιτείται ιατρική εξέταση το Δ.Ε.Ε. εκδίδεται κατόπιν αυτής.

β. Η ιατρική εξέταση των υποψηφίων οδηγών και οδηγών διενεργείται από:

βα. Ιδιώτες ιατρούς των ειδικοτήτων του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α’ 101), που λειτουργούν στην Ελλάδα νόμιμα ιατρείο.

ββ. Ιδιώτες ιατρούς των ιδίων ειδικοτήτων, που συμμετέχουν ή είναι μέλη ιατρικής εταιρείας στην Ελλάδα οποιασδήποτε νομικής μορφής.

βγ. Ιατρούς των ιδίων ειδικοτήτων, κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή κρατικών κέντρων υγείας στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας τους (απογευματινά ραντεβού), σε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, για την οποία προκύπτει, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, ότι δεν υφίστανται διαθέσιμοι ιδιώτες ιατροί των απαιτούμενων ειδικοτήτων.

βδ. Ιατρούς των ιδίων ειδικοτήτων, κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο της λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, σε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, για την οποία, προκύπτουν, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, σωρευτικά τα παρακάτω:

βδα) Δεν υφίστανται διαθέσιμοι ιδιώτες ιατροί των απαιτούμενων ειδικοτήτων.

βδβ) Δεν υφίστανται διαθέσιμοι ιατροί των απαιτούμενων ειδικοτήτων στα κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα και κρατικά κέντρα υγείας κατά την ολοήμερη λειτουργία τους (απογευματινά ραντεβού) ή δεν πραγματοποιείται ολοήμερη λειτουργία (απογευματινά ραντεβού).

γ. Μετά την ιατρική εξέταση εκδίδονται Πιστοποιητικά Υγείας, σύμφωνα με τα υποδείγματα που παρατίθενται στο τέλος του Κεφαλαίου Α’ του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012.»

 

ΣχετικάΜητρώο Ιατρών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τις άδειες οδήγησης

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης