Αμοιβή για ανάκτηση μνημείων τα οποία κατέχονται παρανόμως

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΔΕΑΜΤΠΠΑ/ΤΤΠΠΑ/338116/193120/1461/514 – ΦΕΚ B 3568 – 30.12.201

Καθορισμός των δικαιούχων των προϋποθέσεων, των κριτηρίων υπολογισμού της προθεσμίας και της διαδικασίας χορήγησης αμοιβής σε όποιον συμβάλλει στην ανάκτηση μνημείων τα οποία κατέχονται παρανόμως ή στην καταστολή των ποινικών αδικημάτων του ένατου κεφαλαίου του Ν.3028/2002 όπως εκάστοτε ισχύει