Χειμερινό ωράριο Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων 2021-2022

Χειμερινό ωράριο Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων 2021-2022

Καθορίζεται το χειμερινό ωράριο λειτουργίας των Μουσείων, Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων

 

Αριθμ. 498214 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4901/22.10.2021
Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων του Κράτους 2021-2022

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε χειμερινό ωράριο λειτουργίας των Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων του Κράτους, όπως αυτό αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα.

2. Διευκρινίζεται ότι η προσέλευση των επισκεπτών επιτρέπεται έως και είκοσι (20 ́) λεπτά πριν τη λήξη του ωραρίου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο συνημμένο πίνακα.

3. Το παραπάνω ωράριο ισχύει από 1 Νοεμβρίου 2021 μέχρι 31 Μαρτίου 2022.

4. Όλοι οι Αρχαιολογικοί Χώροι, τα Μνημεία και τα Μουσεία του Κράτους παραμένουν κλειστά κατά την 25η και 26η Δεκεμβρίου, 1η Ιανουαρίου και 25η Μαρτίου, επίσημες αργίες του Κράτους.

5. Τις λοιπές ημέρες αργίας για το προσωπικό των Δημοσίων Υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 1157/1981, ΦΕΚ 126/Α ́/12-5-1981 αρ. 11 παρ. 1), δηλαδή τις ημέρες των Θεοφανείων και της Καθαράς Δευτέρας, οι Αρχαιολογικοί Χώροι, τα Μουσεία και τα Μνημεία λειτουργούν με το ωράριο που ορίζεται στην παρ. 1.

6. Με την απόφαση αυτή, η οποία ισχύει για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παρ. 3, παύει η ισχύς των προηγουμένων σχετικών Αποφάσεων.

 
 

7. Κάθε επιμέρους ρύθμιση για τη λειτουργία Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων κατά παρέκκλιση και πέραν του καθορισμένου ωραρίου, θα ανακοινώνεται στον κόμβο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Εισιτήριο αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων. Ποιοι δικαιούνται ελεύθερη είσοδο

 

Αριθμ. 498214 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4901/22.10.2021
Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων του Κράτους 2021-2022 (Πίνακας)