Ξεκίνησαν οι δηλώσεις αναστολών Νοεμβρίου 2020. Επιχειρήσεις (ΚΑΔ) που πλήττονται

Ξεκίνησαν οι δηλώσεις αναστολών Νοεμβρίου 2020. Επιχειρήσεις (ΚΑΔ) που πλήττονται

Η υποβολή των δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας Νοεμβρίου 2020

 

Σε λειτουργία στο ΕΡΓΑΝΗ οι δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας Νοεμβρίου 2020. Αναλυτικά οι επιχειρήσεις (ΚΑΔ) που πλήττονται

 

Υπουργείο Εργασίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ -ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ Ή ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2020

Δεδομένου ότι υπάρχουν διαφορετικές ημερομηνίες έναρξης στην επιβολή των έκτακτων περιοριστικών μέτρων:

1. Ανά επιδημιολογικό επίπεδο, ή

2. ανά περιφερειακή ενότητα, ή

3. ανά την επικράτεια για τον μήνα Νοέμβριο,

οι επιχειρήσεις εργοδότες κατά την υποβολή των δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους πρέπει να λάβουν υπόψη τον σχετικό πίνακα

 
 

Σημειώνεται ότι μπορούν να υποβληθούν περισσότερες δηλώσεις ανά περίπτωση κλειστών και πληττόμενων, ώστε να συμφωνούν οι περιφερειακές ενότητες και οι ημερομηνίες έναρξης της κάθε περίπτωσης.

Επίσης, για κάθε εργαζόμενο, σε δύο ή παραπάνω εργοδότες, η αποζημίωση ειδικού σκοπού που θα λάβει υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ημερών αναστολής του (το τυχόν κοινό διάστημα ημερών αναστολής προσμετράται μια φορά και δεν αθροίζεται) και ως ποσό αναφοράς λογίζεται το ποσό των 800 ευρώ που αντιστοιχούν σε 30 ημέρες.