«Ανακαινίζω – Ενοικιάζω» Αλλαγή και προκαταβολή της επιδότησης

Με διατάξεις του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις», προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής μέρους της επιδότησης στους δικαιούχους του προγράμματος «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω» 

Σκοπός είναι η βελτίωση της ελκυστικότητας του προγράμματος και η βέλτιστη δυνατή προσέλκυση και εξυπηρέτηση των άμεσων αναγκών των δικαιούχων. Επιπλέον, στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές με ποσοστό κυριότητας / επικαρπίας ακόμη και ίσο του 50%, ενώ μέχρι πρότινος προβλεπόταν το ποσοστό αυτό έπρεπε να είναι μεγαλύτερο του 50% επί του ακινήτου. Η παραπάνω τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να μην αποκλειστούν ζευγάρια ή οικογένειες με ιδανικά μερίδια επί της εκάστοτε ιδιοκτησίας

 

Οι σχετικές διατάξεις αναφέρουν τα εξής:

Άρθρο 34
Εξουσιοδοτική διάταξη – Προκαταβολή της επιδότησης -Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 45 ν. 5006/2022

Στην παρ. 7 του άρθρου 45 του ν. 5006/2022 (Α’ 239), περί εξουσιοδοτικών διατάξεων για τη ρύθμιση κάθε θέματος σχετικού με τη λειτουργία του προγράμματος «Ανακαινίζω Νοικιάζω», επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) αφαιρείται από τα συμπράττοντα όργανα ο Υπουργός Ανάπτυξης και επικαιροποιούνται τα υπόλοιπα εξουσιοδοτούμενα όργανα, β) στην περ. δ) συμπληρώνεται το αντικείμενο της νομοθετικής εξουσιοδότησης με την προσθήκη της περίπτωσης προκαταβολής της επιδότησης και επέρχεται λόγω της προσθήκης αυτής η αναγκαία συντακτική μεταβολή και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος «Ανακαινίζω Νοικιάζω» του άρθρου 9 και, ιδίως:

α) οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσκλησης προς τους ιδιοκτήτες και υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα,

β) τα δικαιολογητικά απόδειξης των δαπανών που έχουν γίνει για την επισκευή και ανακαίνιση της οικίας, επί των οποίων παρέχεται η επιδότηση,

γ) η διαδικασία ελέγχου της μίσθωσης της οικίας, και

δ) η διαδικασία για την υποβολή, τον έλεγχο και την επαλήθευση των δικαιολογητικών και την εκταμίευση της επιδότησης ή τυχόν προκαταβολής αυτής, καθώς και για τη διαπίστωση παραβάσεων, την ανάκληση της επιδότησης ή τυχόν προκαταβολής αυτής και την ανάκτηση των ποσών αυτών, όταν απαιτείται»

 

Με διατάξεις του νόμου 5006/2022, θεσπίζεται το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω» για επιδότηση έως 10.000 ευρώ, της επισκευής, ανακαίνισης κατοικιών προς ενοικίαση

 

Πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω»

Αποσκοπεί στην ένταξη κενών κατοικιών στη μισθωτική αγορά με την επιδότηση των ιδιοκτητών για την αναβάθμισή τους.

Ο νόμος 5006/2022 προβλέπει ότι στο πρόγραμμα συμμετέχουν ιδιοκτήτες κατοικιών με ετήσιο εισόδημα έως 40.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 300.000 ευρώ, ενώ αποκλείονται όσοι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης για οποιοδήποτε ακίνητό τους τα τελευταία πέντε έτη.

Το ακίνητο πρέπει να έχει εμβαδόν έως 100 τ.μ. και να βρίσκεται σε αστική περιοχή, δεν πρέπει να έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, ή ως μισθωμένη αλλά να αναφέρεται ως κενή στο Ε2 των τριών τελευταίων ετών.

Οι εντασσόμενοι στο πρόγραμμα επιδοτούνται για δαπάνες επισκευής και ανακαίνισης έως 10.000 ευρώ, (περιλαμβάνονται υλικά και εργασίες).

Η επιδότηση φθάνει στο 40% της δαπάνης με προϋπόθεση την ηλεκτρονική εξόφληση των τιμολογίων και την εκμίσθωση του ακινήτου για τουλάχιστον τρία χρόνια

Νόμος 5006/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 239/22.12.2022
Σπίτι μου – στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή «Μάτι» και άλλες διατάξεις

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης