Ανακοινώθηκαν οι τιμές για το πράσινο τιμολόγιο ρεύματος Φεβρουαρίου 2024

Ανακοίνωση από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας των τιμών για το πράσινο τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος Φεβρουαρίου 2024

 

Ανακοινώθηκαν, σύμφωνα με τη νομοθεσία (έως την πρώτη ημέρα κάθε μήνα), τα νέα τιμολόγια που ισχύουν από 1.2.2024, από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, οι τιμές για το πράσινο τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος Φεβρουαρίου 2024

 

Αξίζει να σημειωθεί πως η ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από το φυσικό αέριο, συνεπώς οι όποιες μεταβολές στο αέριο και ιδίως όταν αυξάνεται το κόστος του επηρεάζουν σημαντικά τις χρεώσεις στο ρεύμα

Τι είναι το πράσινο τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος

 

Αλλαγή στο μπλε (σταθερό) τιμολόγιο

Περαιτέρω με υπουργική απόφαση επέρχεται αλλαγή στο μπλε (σταθερό) τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος και επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης με χρονική διάρκεια μικρότερη του ενός (1) έτους

 

 

Αυξήσεις στα πάγια των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος

Με απόφαση της ΡΑΕ, από την 1 Μαΐου 2023 θεσπίστηκε αυξημένο πάγιο το οποίο εξαρτάται από την ισχύ του μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος (ρολόι)

Συγκεκριμένα:

  • Για μονοφασικό μετρητή (ρολόι) με ισχύ 8 KVa (η μονάδα μέτρησης της ισχύος), το πάγιο από τα 4,41 ευρώ αυξάνεται στα 37,6 ευρώ τον χρόνο
  • Για τριφασικό μετρητή (ρολόι) με ισχύ 25 KVa (η μονάδα μέτρησης της ισχύος) το πάγιο από τα 13,78 ευρώ αυξάνεται στα 117,5 ευρώ τον χρόνο

Στα ποσά συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ 6%

Από τα 0,52 ευρώ η μονάδα KVa (η μονάδα μέτρησης της ισχύος) με τη νέα χρέωση διαμορφώνεται στα 4,43 ευρώ (7πλάσιο)

 

Οδηγίες για τα νέα χρωματιστά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος από 1.1.2024

 

 

Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας για τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος

Προμηθευτές
ΔΕΗ
ΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΗΡΩΝ
ΟΤΕ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Elin Energy
ELPEDISON
KEN
NRG
PROTERGIA
Solar Energy
VOLTERRA
VOLTON
WATT & VOLT
We energy
ZeniΘ

 

Τιμές για το πράσινο τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος Φεβρουαρίου 2024

ΔΕΗ

Οι τελικές τιμές για το πράσινο τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος Φεβρουαρίου 2024 που ανακοίνωσε η ΔΕΗ είναι:

Πάγιο: 5 ευρώ

Για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος έως 500 κιλοβατώρες:  0,12800 ευρώ η κιλοβατώρα

Για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος πάνω από 500 κιλοβατώρες:  0,13760 ευρώ η κιλοβατώρα

Νυχτερινό: Για όλη την κατανάλωση:  0,10320 ευρώ η κιλοβατώρα

Στις παραπάνω αναγραφόμενες τελικές τιμές περιλαμβάνεται έκπτωση  20% στις βασικές τιμές προμήθειας, καθώς κι η χρέωση του Μηχανισμού Διακύμανσης.

Από 01.01.2024 το Γ1/Γ1Ν Οικιακό (ΠΡΑΣΙΝΟ) είναι το Ειδικό Τιμολόγιο για Οικιακή Χρήση

 

Οι τιμές για το πράσινο τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος Φεβρουαρίου 2024 (λοιποί πάροχοι)

Η Elpedison ανακοίνωσε πράσινο τιμολόγιο σύμφωνα με το οποίο η χρέωση είναι 11 λεπτά ανά κιλοβατώρα για τις πρώτες 100 κιλοβατώρες και 14,64 λεπτά για τις παραπάνω κιλοβατώρες

Η Protergia ανακοίνωσε πράσινο τιμολόγιο στα 14 λεπτά ανά κιλοβατώρα μετά την έκπτωση συνέπειας

Η ΗΡΩΝ ανακοίνωσε το Basic Home πράσινο τιμολόγιο στα 13,924 λεπτά ανά κιλοβατώρα μετά την έκπτωση συνέπειας

Η ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ανακοίνωσε πράσινο τιμολόγιο στα 12,688 λεπτά ανά κιλοβατώρα μετά την έκπτωση συνέπειας

Η NRG ανακοίνωσε πράσινο τιμολόγιο 12,453 λεπτά ανά κιλοβατώρα μετά την έκπτωση συνέπειας

η ΖeniΘ ανακοίνωσε πράσινο τιμολόγιο 14,468 λεπτά ανά κιλοβατώρα χωρίς την προϋπόθεση έκπτωσης συνέπειας

Η VOLTON ανακοίνωσε πράσινο τιμολόγιο 12,476 λεπτά ανά κιλοβατώρα μετά την έκπτωση συνέπειας

Η Elin ανακοίνωσε πράσινο τιμολόγιο στα 11,798 λεπτά ανά κιλοβατώρα

Στο πράσινο τιμολόγιο της Volterra, η τελική τιμή είναι 13,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 14,3945 λεπτά ανά κιλοβατώρα τον Ιανουάριο, με την εταιρεία να διατηρεί σταθερή την έκπτωσή της (1 λεπτό ανά kWh)

 

 

 

Οι τιμές όλων των προμηθευτών αναρτώνται συγκεντρωτικά στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ)

 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

 

Εφαρμογή υπολογισμού κόστους ηλεκτρικού ρεύματος

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σε συνεργασία με τις Ενώσεις Καταναλωτών εγκαινιάζει εκστρατεία ενημέρωσης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας με στόχο να βοηθήσει τους καταναλωτές να μειώσουν το κόστος ρεύματος (ηλεκτρικής ενέργειας) με μικρές αλλαγές στις καθημερινές τους συνήθειες, οι οποίες, όμως, δεν θα αλλάξουν την ποιότητα ζωής τους.

 

Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε η ειδική ιστοσελίδα

https://www.electricitycostcalculator.gr/

όπου οι καταναλωτές μπορούν να υπολογίσουν την ενέργεια (κιλοβατώρες), καθώς και το κόστος χρήσης των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών τους

 

 

Σύγκριση τιμών ηλεκτρικού ρεύματος

Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ). Διαδικτυακή εφαρμογή σύγκρισης τιμών ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου

 

Το Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών, αποτελεί διαδικτυακή εφαρμογή της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία σχεδιάστηκε, ώστε να αποτυπώνει και να συγκρίνει με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο, βάσει των αρχών της διαφάνειας, της προσβασιμότητας στις πληροφορίες και της ανεξαρτησίας στην ενημέρωση, το συνολικό κόστος του ανταγωνιστικού σκέλους των προσφερόμενων τιμολογίων, καθώς και να υπολογίζει και το κόστος των ρυθμιζόμενων χρεώσεων που συναρτώνται με την κατανάλωση ενέργειας.

 

Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ)

https://www.energycost.gr/

 

Πεδίο εφαρμογής του εργαλείου σύγκρισης τιμών είναι τα τιμολόγια Μικρών Πελατών Χαμηλής Τάσης ηλεκτρικής ενέργειας και τα οικιακά και εμπορικά τιμολόγια Τελικών Πελατών φυσικού αερίου, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 των αντίστοιχων Κωδίκων Προμήθειας.

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link) (https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης