Ανάλυση τακτικού προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης

Ανάλυση τακτικού προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης για το έτος 2015

Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται οι μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2015 στο τακτικό προσωπικό. Επίσης, επιχειρείται μια ποιοτική ανάλυση του συνόλου του τακτικού προσωπικού, των αποχωρήσεων και των προσλήψεων του έτους 2015. Για λόγους σύγκρισης παρουσιάζονται αντίστοιχα στοιχεία των ετών 2014, 2013 και 2012 (οι αποχωρήσεις του 2012 καταγράφονταν πιλοτικά).