Ηλεκτρονικά ραντεβού και για τους ναυτικούς

Ανακοίνωση της πρώτης νέας ψηφιακής υπηρεσίας για ναυτικούς. Μέσω του myNaftiliaLive.gov.gr, οι ναυτικοί έχουν πλέον τη δυνατότητα να προγραμματίζουν ηλεκτρονικά ραντεβού σε υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Στόχος της νέας ψηφιακής υπηρεσίας είναι η ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των ναυτικών, η αποσυμφόρηση των υπηρεσιών και η αμφίδρομη εξοικονόμηση πόρων και χρόνου για τους συναλλασσόμενους και τους υπαλλήλους.

Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στα πρότυπα των αντίστοιχων υπηρεσιών myDeskLive, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι  τα ψηφιακά ραντεβού λειτουργούν σε πολλούς κομβικούς φορείς του Δημοσίου, όπως η ΑΑΔΕ, τα ΚΕΠ, η ΔΥΠΑ, οι Προξενικές Αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών, ο ΕΦΚΑ και το Ελληνικό Κτηματολόγιο και ήδη έχουν προγραμματιστεί περισσότερα από 521.400 ψηφιακά ραντεβού.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του myNAFTILIAlive είναι για:

  • Χορήγηση Ναυτικού Φυλλαδίου (αρχική ή αντιγράφου)
  • Επαναπογραφή ναυτικού ή άλλη σχετική με την απογραφή ναυτικών υπηρεσία
  • Επικύρωση θαλάσσιας υπηρεσίας σε πλοία με ελληνική σημαία
  • Καταχώριση θαλάσσιας υπηρεσίας σε πλοία με ξένη σημαία, συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.)

Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς Taxisnet είτε μέσω του gov.gr επιλέγοντας στην κατηγορία «Πολίτης και Καθημερινότητα» την «Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών» και ακολούθως το «Ηλεκτρονικό αίτημα ραντεβού σε υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»,

είτε απευθείας στο

https://mynaftilia.live.gov.gr

 

Σημειώνεται ότι τα ψηφιακά ραντεβού μπορούν να προγραμματιστούν και από τρίτα πρόσωπα, ωστόσο στο ραντεβού απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου