Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα προσλήψεων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ΔΥΠΑ

Σήμερα, Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022, αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων για τις 115 θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των 26 Βρεφονηπιακών Σταθμών της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2022-2023, σύμφωνα με την 22-06-2022 Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2022.

 

Οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων ΣΟΧ2-2022
Οριστικός Πίνακας Επιλεγέντων ΣΟΧ 2-2022
Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων ΣΟΧ2-2022