Αναστέλλεται η αύξηση διοδίων της Αττικής Οδού

Αναστέλλεται η αύξηση διοδίων της Αττικής Οδού

Αναστέλλεται η αύξηση διοδίων της Αττικής Οδού μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου που βρίσκεται σε εξέλιξηΣύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μετά από εισήγηση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με διάταξη που περιλαμβάνεται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της κυβέρνησης, αναστέλλεται η αύξηση διοδίων της Αττικής Οδού μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου που βρίσκεται σε εξέλιξη

Τέλος επισημαίνεται ότι με σχετική εισήγηση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου περιλαμβάνεται διάταξη για τη διευκόλυνση μετακίνησης των εκλογέων και η απαλλαγή τους από την καταβολή διοδίων.

«Για τη διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, όλα τα οχήματα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης θα διέρχονται ελεύθερα χωρίς την καταβολή διοδίων από τους μετωπικούς σταθμούς διοδίων των αυτοκινητοδρόμων όλων των έργων παραχώρησης, από την δωδεκάτη πρωινή (12.00 π.μ.) της 6ης Ιουλίου 2019 μέχρι την ογδόη πρωινή (8.00 π.μ.) της 8ης Ιουλίου 2019».

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ – ΦΕΚ Τεύχος A’ 106/27.06.2019
Διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 και ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων

Άρθρο πρώτο
Ρυθμίσεις για τα διόδια στους αυτοκινητοδρόμους των έργων παραχώρησης

1. Για τη διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, όλα τα οχήματα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης διέρχονται ελεύθερα χωρίς την καταβολή διοδίων από τους μετωπικούς σταθμούς διοδίων των αυτοκινητοδρόμων όλων των έργων παραχώρησης, από την δωδεκάτη πρωινή (12.00 π.μ.) της 6ης Ιουλίου μέχρι την ογδόη πρωινή (8.00 π.μ.) της 8ης Ιουλίου 2019.

2. Αναστέλλεται οποιαδήποτε αύξηση των διοδίων τελών που προβλέπονται στο πλαίσιο της Σύμβασης Παραχώρησης της Μελέτης – Κατασκευής – Αυτοχρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας – Σταυρού – Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, που κυρώθηκε με το ν. 2445/1996 (Α’ 274), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 3/1998 (Α’ 14) και το π.δ. 75/1999 (Α’ 88), μέχρι την έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία θα διαπιστώνεται η ολοκλήρωση από το Ελληνικό Δημόσιο της διαδικασίας ελέγχου των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης και των χρηματοοικονομικών αποσβέσεων που επηρεάζουν τη Μέση Απόδοση του Μετοχικού Κεφαλαίου, προκειμένου να καθοριστούν σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης η χρονική διάρκεια της παραχώρησης και ο χρόνος επιστροφής της Αττικής Οδού στο Ελληνικό Δημόσιο. Παράβαση του προηγούμενου εδαφίου συνιστά ουσιώδη παράβαση των όρων της Σύμβασης Παραχώρησης και επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται σε αυτήν.