Αναστέλλονται οι μειώσεις του νόμου 4611/2019 στις συντάξεις χηρείας

Αναστέλλονται οι μειώσεις του νόμου 4611/2019 στις συντάξεις χηρείας

και τα ποσά που παρακρατήθηκαν επιστρέφονται στους συνταξιούχους

 

Αναστέλλονται για ένα μήνα οι μειώσεις στις συντάξεις χηρείας που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 4387/2016 περί επιζώντων συζύγων, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου 4611/2019

Οι συνταξιούχοι που διαπίστωσαν περικοπή στη σύνταξή τους θα πρέπει να προσκομίσουν μέχρι το τέλος Ιουνίου 2021 τη σχετική υπεύθυνη δήλωση στο αρμόδιο υποκατάστημα στο οποίο ανήκουν.

Τα ποσά που παρακρατήθηκαν από τις συντάξεις χηρείας του Ιουνίου 2021 κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων θα επιστραφούν στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από τον e-ΕΦΚΑ μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου 2021

 

Για το θέμα αυτό θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση από τον  e-ΕΦΚΑ