Απαγόρευση κυνηγίου στην περιοχή Ποροφάραγγο Χανίων

Αριθμ. 1816 – ΦΕΚ B 1939 – 09.09.2015
Απαγόρευση κυνηγίου έως 31−8−2025 σε έκταση εμβαδού 100 στρεμμάτων στην περιοχή Ποροφάραγγο Ν. Χανίων
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
αποφασίζουμε:
Την απαγόρευση κυνηγίου έως 31−8−2025, σε έκταση 100 στρεμ. στην περιοχή Ποροφάραγγο Ν. Χανίων.
Τα όρια της προτεινόμενης έκτασης ορίζονται με συντεταγμένες οι οποίες σημειώνονται σε χάρτη κλίμακας 1:5.000
Ξεκινάει από το Ποροφάραγγο και συγκεκριμένα από το σημείο του δρόμου που βρίσκεται στο διάσελο που ο δρόμος κινείται παράλληλα με το ρέμα.
Από εκεί συνεχίζεται με ευθεία γραμμή Ανατολικά, 104 μέτρα περίπου μέχρι την κορυφογραμμή που έχει κατεύθυνση Βορειοανατολική και από εκεί ακολουθεί την κορυφογραμμή μέχρι να συναντήσει τα όρια του υφιστάμενου καταφυγίου άγριας ζωής. Όσο αφορά το Δυτικό όριο από το σημείο έναρξης, ασφαλτοστρωμένος δρόμος από το διάσελο, σε ευθεία γραμμή 600 μέτρων περίπου, με κατεύθυνση Νοτιοδυτική έως την κορυφή με υψόμετρο 375 μέτρα όπου συναντά ξανά το όριο του υφιστάμενου καταφυγίου άγριας ζωής.
Η Δ/νση Δασών Χανίων παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης θήρας, μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Από την εν λόγω απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.