Απαγόρευση κυνηγιού σε περιοχές της Θάσου

Αριθμ. 65580 – ΦΕΚ B 3434 – 25.10.2016
Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε περιοχές της ΠΕ Θάσου