Απαγόρευση κυνηγιού στην περιοχή Αγίου Παύλου Χαλκιδικής

Απαγόρευση θήρας για ορισμένο χρόνο στην περιοχή Αγίου Παύλου, Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας, Δήμου Νέας Προποντίδας, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (Αριθμ. 49057 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2812/10.08.2017)

Απαγορεύουμε την άσκηση της θήρας επί όλων των θηραμάτων, για πέντε έτη, μέχρι και 19-08-2022, σε έκταση εμβαδού πέντε χιλιάδων εξακοσίων (5.600) στρεμμάτων, στην περιοχή Αγίου Παύλου, Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας, Δήμου Νέας Προποντίδας, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Τα όρια απαγόρευσης απεικονίζονται στον συνημμένο χάρτη κλίμακας 1:50.000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, με κόκκινο χρώμα, ορίζονται με συντεταγμένες και περιγράφονται ως ακολούθως:

Αρχίζουν από την διασταύρωση της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών με την οδό προς Αγ. Παύλο και ακολουθώντας με Νότια κατεύθυνση παράλληλα με το ρέμα, φθάνουν στην επαρχιακή οδό Ν. Καλλικράτειας – Ν. Ηράκλειας την οποία ακολουθούν με Δυτική κατεύθυνση μέχρι τη διασταύρωση με το Κυννιόρεμμα, ακολουθώντας την αγροτική οδό με Βόρεια κατεύθυνση που βρίσκεται παράλληλα με το ρέμα φτάνουν σε δεξαμενή και από εκεί ακολουθώντας την αγροτική οδό με Ανατολική κατεύθυνση φθάνουν μέχρι την διασταύρωση απ’ όπου και ξεκίνησαν.Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στην Δασική Υπηρεσία, στην Αστυνομία, στην ΣΤ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης, στους Κυνηγετικούς Συλλόγους του Νομού και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 7 Αυγούστου 2017