Περιοχές εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων στην Καρδίτσα

Αριθμ. 2933/113774 – ΦΕΚ B 3141 – 30.09.2016
Καθορισμός χώρων εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων

Καθορίζουμε στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Καρδίτσας εκτάσεις στις οποίες επιτρέπεται καθόλη τη διάρκεια του έτους η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων με τη συνοδεία κυνηγών ή κυναγωγών, χωρίς να φέρουν κυνηγετικό όπλο