Απόσταξη σύκων και αποσύκων στη Χίο

Απόσταξη σύκων και αποσύκων στη Χίο

Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δήμου Χίου
Απόσταξη σύκων

Το τσίπουρο γίνεται με βάση τα σταφύλια, ενώ η σούμα, που είναι το παραδοσιακό ποτό της Χίου, γίνεται με βάση τα σύκα, τα οποία, αφού μαζευτούν τον Αύγουστο, αφήνονται να ξεραθούν στον ήλιο.

Στα μέσα του Οκτώβρη τα σύκα μεταφέρονται στα αποστακτήρια ή αλλιώς νεμπικαριά.

Εκεί τοποθετούνται σε βαρέλια με νερό όπου παραμένουν για δύο εβδομάδες ώστε να δημιουργηθούν οι μύκητες και να γίνει η ζύμωση.

Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία της απόσταξης.

Τα σύκα, μαζί με διάφορα αρωματικά φρούτα (κυδώνια, μανταρίνια, μήλα, πορτοκάλια), λίγη μαστίχα και γλυκάνισο, τοποθετούνται στα καζάνια μέσα στα οποία βράζουν για τρεις με τρεισήμισι ώρες.

Μέχρι το βράδυ η μια καζανιά διαδέχεται την άλλη με συνοδεία παρέας, φαγητού, μουσικής, χορού και φυσικά σούμας
Αριθμ. Αριθμ. 30/003/000/4148 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 5011/09.11.2018
Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δήμου Χίου

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
αποφασίζουμε:

Ι. Επιτρέπουμε την απόσταξη σύκων και αποσύκων, από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δήμου Χίου (των Δημοτικών Ενοτήτων Μαστιχοχωρίων, Αμανής, Αγίου Μηνά, Καρδάμυλων, Καμποχώρων, Ομηρούπολης και Ιωνίας), για την περίοδο 2018-2019, επί καταβολή του προβλεπόμενου φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και υπό την προϋπόθεση της τηρήσεως και των λοιπών σχετικών διατάξεων του ν. 2969/2001 και του Καν (ΕΚ)110/2008.

II. Οι κατά τόπον αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. και του Γ.Χ.Κ. να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, κατά λόγο αρμοδιότητας, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου, ως και την τήρηση των διατάξεων του Καν.(ΕΚ) 110/2008.

Για τον προσδιορισμό της παραχθησόμενης ποσότητας «προϊόντος απόσταξης μικρών  αποσταγματοποιών», η οποία, για τον υπολογισμό του αντιστοιχούντος φόρου, τελικά θα αναχθεί σε χιλιόγραμμα προϊόντος με αλκοολικό τίτλο 40 % vol και θα γνωστοποιηθεί στο αρμόδιο Τελωνείο Χίου, το Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Χίου θα προβεί στον προσδιορισμό του ενεχόμενου στα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα σακχάρου, τούτου εκφραζόμενου ως ιμβερτοσακχάρου, θα ληφθεί δε ως συντελεστής αποδόσεως ο ισχύων, για τα σύκα και απόσυκα, βάσει του από 10 Απριλίου 1953 Β.Δ. «περί διατιμήσεως του Οινοπνεύματος» (σχετική η αριθμ. 17/1953 Εγκύκλιος ΓΧΚ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.