ΑΠΘ. Πρόσληψη πτυχιούχων

Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα

Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

Έμπειρος Ερευνητής – Εξειδίκευση ή /και Εμπειρία σε Οπτικά δίκτυα

Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες