Αρχικοί πίνακες Αξιολόγησης πρόσληψης Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΙΕΚ ΟΑΕΔ

Αρχικοί πίνακες Αξιολόγησης πρόσληψης Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΙΕΚ ΟΑΕΔ

Αρχικοί πίνακες Αξιολόγησης για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα ΙΕΚ ΟΑΕΔ, έτους κατάρτισης 2019-2020
Αναρτήθηκαν σήμερα Δευτέρα 30-09-2019 οι αρχικοί πίνακες αξιολόγησης για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, έτους κατάρτισης 2019-2020.

Οι αναλυτικοί αρχικοί πίνακες έχουν αναρτηθεί και στα ΙΕΚ ΟΑΕΔ του Οργανισμού.

Οι υποψήφιοι δύνανται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών, να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους από την Τετάρτη 2-10- 2019 έως και την Παρασκευή 4-10-2019

Οι πίνακες 

2. Ανατολική Μακεδονία Θράκη
3. Αττική και Νήσων
4. Ήπειρος
5. Θεσσαλία
6. Κρήτη
7. Κ και Δ Μακεδονία
8. Πελοπόννησος