ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόσληψη πτυχιούχου

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Χημικοί και ραδιολογικοί κίνδυνοι στο εσωτερικό περιβάλλον»

Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες