Αριθμός εισακτέων σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)

Καθορισμός αριθμού θέσεων εισακτέων σε εννέα (9) μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. (Αριθμ. απόφ. 337/2.5.χ. ακ./29.5.2017 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2412/14.07.2017)

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
αποφασίζει:

τον καθορισμό του αριθμού θέσεων εισακτέων στις 4100 θέσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 σε εννέα (9) μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως ανά εξάμηνο εισαγωγής (χειμερινό – εαρινό):

Α. Εισαγωγή στο Χειμερινό εξάμηνο
Δημιουργική Γραφή (κοινό ΜΠΣ) 250
Language Education for Refugees and Migrants 150
Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (Κοινό ΜΠΣ) 250
Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία 150
Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές 150
Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου (κοινό ΜΠΣ) 400
Δημόσια Ιστορία 200
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία 200
Σύγχρονες Τάσεις στην Ανάλυση και τη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας 300

Β. Εισαγωγή στο Εαρινό εξάμηνο
Δημιουργική Γραφή (κοινό ΜΠΣ) 250
Language Education for Refugees and Migrants 150
Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (Κοινό ΜΠΣ) 250
Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία 150
Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές 150
Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου (κοινό ΜΠΣ) 400
Δημόσια Ιστορία 200
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία 200
Σύγχρονες Τάσεις στην Ανάλυση και τη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας 300

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 5 Ιουλίου 2017
Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής