ΑΣΕΠ 1Γ/2022. Εξεταστικά κέντρα γραπτού διαγωνισμού ΑΑΔΕ

ΑΣΕΠ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΑΔΕ)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2022

H Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) ανακοινώνει τα Εξεταστικά Κέντρα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 και την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022 στο πλαίσιο διεξαγωγής του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση συνολικά οκτακοσίων είκοσι δύο (822) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων [προκήρυξη 1Γ/2022 (ΦΕΚ 9/τ. Α.Σ.Ε.Π./25.02.2022)].

Τα Εξεταστικά Κέντρα

 

 

ΑΣΕΠ 1Γ/2022. Οδηγίες γραπτού διαγωνισμού ΑΑΔΕ