ΑΣΕΠ 1Γ/2024. Προκήρυξη έκτακτου γραπτού διαγωνισμού

ΑΣΕΠ 1Γ/2024 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 13/26.04.2024

1Γ/2024 Πρόσκληση/Προκήρυξη ΑΣΕΠ για τη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων με γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας στον κλάδο/ειδικότητα ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΙΔ.ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021 (πρώτο στάδιο).

Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα του ανωτέρω κλάδου/ειδικότητας (ΚΕΦ. Α΄ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ).

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΤΙΤΛΟΙ
101 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 201 Πτυχίο ή δίπλωμα Δασοπονίας ή Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής

 

Αιτήσεις – Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 13 Μαΐου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 24 Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00

 

Η προκήρυξη (ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 13/26.04.2024)

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης