Δήμος Πατρέων. Πρόσκληση σε δικηγόρους για εξωτερική συνεργασία

Δήμος Πατρέων. Πρόσκληση σε δικηγόρους για εξωτερική συνεργασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝO δήμος Πατρέων προσκαλεί όσες /όσους δικηγόρους επιθυμούν να προσληφθούν ως εξωτερικοί συνεργάτες – για το έτος 2018, με αντικείμενο εργασίας υποθέσεις του Δήμου Πατρέων που αφορούν σε:

α) οφειλές τρίτων προς τον Δήμο (άρθρο 277, Ν. 3852/2010)

β) προσφυγές/αγωγές τρίτων κατά απαιτήσεων του Δήμου ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων

γ) απαιτήσεις φυσικών προσώπων

δ) τακτοποίηση εκκρεμοτήτων ιδιοκτησιακού καθεστώτος λόγω Κτηματολογίου των δημοτικών ακινήτων της δημοτικής ενότητας Πατρέων,

να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Δημάρχου του Δήμου Πατρέων (Μαιζώνος 108, 1ος όροφος).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Πατρέων σε αποκλειστική προθεσμία από Δευτέρα 26.02.2018 έως και Παρασκευή 02.03.2018, την αίτηση υποψηφιότητας με τα δικαιολογητικά

Το κείμενο της πρόσκλησης