ΑΣΕΠ 4Ε/2018. Πρόσληψη 10 επιστημόνων σε δημόσιες υπηρεσίες

ΑΣΕΠ 4Ε/2018. Πρόσληψη 10 επιστημόνων σε δημόσιες υπηρεσίες

6 θέσεις στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ)

3 θέσεις στο ΝΠΙΔ – Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

1 θέση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Αιτήσεις έως 19 Μαρτίου 2018ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Ε/2018 – ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 8/09.02.2018
Πλήρωση έξι (6) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τρία (3) έτη στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), τριών (3) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων επί θητεία στο Ν.Π.Ι.Δ. – Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μίας (1) θέσεως Ιατρού με θητεία τριών ετών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

– Έξι (6) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τρία (3) έτη στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.),
– Τριών (3) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων επί θητεία στο Ν.Π.Ι.Δ. – Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
– Μιας (1) θέσεως Ιατρού με θητεία τριών ετών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, μέχρι την 19 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα

Δείτε την Προκήρυξη ΑΣΕΠ 4Ε/2018 – ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 8/09.02.2018