ΑΣΕΠ 4Κ/2023. Λήγουν οι αιτήσεις για προσλήψεις στο δημόσιο

ΑΣΕΠ 4Κ/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 40/31.10.2023

4Κ/2023 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα επτά (77) θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ ΑΕ), στο Υπουργείο Εσωτερικών (τ. Εσωτερικών, τ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ΕΚΔΔΑ), στον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων(πρώην Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων) (ΕΟΜ), στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), στην Ακαδημία Αθηνών, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), στη Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας, στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Αμφίκλειας, στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Μουζακίου, στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας, στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Δημητσάνας και Μουσείο της Ελληνικής Σχολής Δημητσάνας Ιστορικό Αρχείο Γορτυνίας, στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Μηλεών, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Έδεσσας, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κων/νος Κούμας», στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μουσείο Ληξουρίου Ιακωβάτων, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης, στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής», στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στην Ι. Μ. Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, στην Ι.Μ. Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης και στην Ι.Μ. Ξάνθης και Περιθεωρίου, φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου 4765/2021

 

Αιτήσεις έως 28 Νοεμβρίου 2023

 

Αναλυτικά οι θέσεις

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), σαράντα έξι (46) θέσεις.
Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ, ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ, ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ, ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΝΟΜΙΚΩΝ), ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE – HARDWARE), ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE), ΠΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ (ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ), ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), είκοσι (20) θέσεις.
Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, TΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. TΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Ή HARDWARE),ΤΕ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), εννιά (9) θέσεις.
Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΕΙΔ. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ΄ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), δύο (2) θέσεις.
Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 28 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

 

Η Προκήρυξη ΑΣΕΠ 4Κ/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 40/31.10.2023

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης