ΑΣΕΠ 5Κ/2023. Ξεκινούν αιτήσεις για προσλήψεις σε νοσοκομεία

Γνωστοποιείται ότι, λόγω τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων, θα διακοπεί στις 15:00 σήμερα Πέμπτη 18/1/2024, η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη 5Κ/2023 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 55 /τ. Α.Σ.Ε.Π./29.12.2023 & Φ.Ε.Κ 1/τ.Α.Σ.Ε.Π./11.1.2024), που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας επτακοσίων εβδομήντα πέντε (775) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.), Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία θα συνεχιστεί από τις 12 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και έως τις 27 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Η σχετική τροποποίηση της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

ΑΣΕΠ 5Κ/2023ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 55/29.12.2023. Αιτήσεις για προσλήψεις σε νοσοκομεία

5K/2023 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας επτακοσίων εβδομήντα πέντε (775) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

 

Αναλυτικά οι θέσεις:

Α ́ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), εξακόσιες ενενήντα έξι (696) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔ. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΙΔ. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ ΕΙΔ. ΔΕ ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΕΙΔ. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ, ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΙΔ. ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ, ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΙΔ. ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ (ΕΚΑΒ), ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔ. ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (ΜΕΚ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΙΔ. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ ΕΙΔ. ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔ. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ.

 

Β ́ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), εβδομήντα εννιά (79) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ, ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ, ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ-ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ, ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ-ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔ. ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής θα συνεχιστεί από τις 12 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και έως τις 27 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

 

 

Η Προκήρυξη ΑΣΕΠ 5K/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 55/29.12.2023

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης