ΑΣΕΠ. Αλλαγή και αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Το ΑΣΕΠ αναβαθμίζει τις διαδικτυακές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών

 

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) αναβαθμίζει τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του, τόσο σε επίπεδο πληροφόρησης όσο και σε επίπεδο λειτουργικότητας.

Ειδικότερα, στη νέα Κεντρική Σελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), έχουν δημιουργηθεί δύο νέες ενότητες οι οποίες διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς το περιεχόμενό τους:

Ενημερωτική Πύλη. Το περιεχόμενό της αφορά σε Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου, Πληροφορίες για Θέσεις Εργασίας, Πληροφορίες για Διαγωνισμούς-Προκηρύξεις, Πληροφορίες για τη Μοριοδότηση Προσόντων/Κριτηρίων που διαθέτουν οι υποψήφιοι.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Η εν λόγω ενότητα εμφανίζεται με ανανεωμένη δομή (Μητρώο Υποψηφίου, Αίτηση Συμμετοχής σε διαγωνισμό, Αποτελέσματα διαγωνισμών, Υποβολή ένστασης σε διαγωνισμό) και φιλικές προς τον χρήστη οθόνες, με βοηθητικές πληροφορίες, οδηγίες και παραδείγματα τα οποία περιλαμβάνουν χρήσιμες επεξηγήσεις και σχετικούς συνδέσμους.

Σχετικά με την καλύτερη οργάνωση των προσόντων/δικαιολογητικών που καλούνται να καταχωρίσουν οι υποψήφιοι στο Μητρώο τους, έχει τροποποιηθεί η δομή των αντίστοιχων καρτελών και υποκαρτελών, με στόχο την ομαδοποίηση και την ιεράρχηση της πληροφορίας που περιλαμβάνεται σε αυτές.

Επιπρόσθετα, η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων έχει εμπλουτισθεί με επιπλέον ελέγχους και δικλείδες (π.χ. οι έλεγχοι που αφορούν στην υποχρεωτική έκδοση και πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου).

Το ΑΣΕΠ αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με γνώμονα την απλούστευση και την επιτάχυνση των διαδικασιών επιλογής προσωπικού στον δημόσιο τομέα καθώς και τη διευκόλυνση και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών