Ασφάλιση σπουδαστών κολλεγίων σε e-ΕΦΚΑ και ΕΟΠΥΥ

Με διατάξεις του νόμου 5006/2022 προβλέπεται η ασφάλιση των σπουδαστών κολλεγίων σε e-ΕΦΚΑ και ΕΟΠΥΥ

 

Αναλυτικά οι σχετικές διατάξεις του νόμου:

Νόμος 5006/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 239/22.12.2022
Σπίτι μου – στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή «Μάτι» και άλλες διατάξεις

Άρθρο 31
Ασφάλιση σπουδαστών κολλεγίων κατά την πρακτική άσκηση

1. Οι σπουδαστές κολλεγίων που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), υπάγονται στην ασφάλιση:

α) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) κατά του κινδύνου εργατικού ατυχήματος και

β) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον δεν καλύπτονται άλλως, άμεσα ή έμμεσα, για τις παροχές αυτές.

2. Για την ασφάλιση κατά του κινδύνου εργατικού ατυχήματος, ο χρόνος ασφάλισης, το ύψος της καταβλητέας εισφοράς και ο υπόχρεος καταβολής προσδιορίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 (Α’ 83), περί καταβολής εισφοράς κατά του κινδύνου εργατικού ατυχήματος.

3. Για την ασφάλιση παροχών ασθένειας σε είδος, ο υπόχρεος καταβολής προσδιορίζεται σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004 (Α’ 48), περί πρακτικής άσκησης φοιτητών και σπουδαστών.

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης