Χορήγηση αυξημένων εξόδων μετακίνησης σε όλους τους αστυνομικούς

Με διάταξη του νόμου 5108/2024 ορίζεται το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης (επίδομα διανυκτέρευσης), για το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού και των Ειδικών Φρουρών που αποσπώνται ή μετακινούνται προσωρινά

 

Η σχετική διάταξη έχει ως εξής:

Νόμος 5108/2024 – ΦΕΚ Τεύχος Α 65/02.05.2024
Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 74
Δαπάνες μετακίνησης αστυνομικού προσωπικού για κάλυψη έκτακτων και απροβλέπτων αναγκών

1. Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης, για το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού και των Ειδικών Φρουρών που αποσπώνται ή μετακινούνται προσωρινά, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, από την 1.5.2024 έως και την 31.8.2024, προς ενίσχυση των Διευθύνσεων Ασφάλειας Αττικής, Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής, ορίζεται κατά ανώτατο όριο μηνιαίως σε εννιακόσια (900) ευρώ, κατά παρέκκλιση του άρθρου 37 του ν. 5079/2023 (Α΄ 215).

2. Σε περίπτωση μετακίνησης για χρονικό διάστημα μικρότερο του μηνός, το ως άνω ποσό μειώνεται αναλογικά βάσει των ημερών μετακίνησης.

3. Το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού και των Ειδικών Φρουρών που βρίσκονται σε απόσπαση ή μετακίνηση κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 δεν μπορεί μηνιαίως να υπερβαίνει τον αριθμό των χιλίων (1000) ατόμων, καθ’ όλη τη χρονική περίοδο της παρ. 1.

4. Κατά τα λοιπά, η δικαιολόγηση και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης των δαπανών οδοιπορικών εξόδων των μετακινούμενων για τις ως άνω περιπτώσεις, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες για τα οδοιπορικά έξοδα του αστυνομικού προσωπικού διατάξεις.

5. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος οι αποσπάσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και λήγουν εντός του μηνός Μαΐου 2024 για τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, εντός του μηνός Ιουνίου 2024 για τη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και εντός του μηνός Ιουλίου 2024 για τη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής

 

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης