ΔΕΗ. Λήγει η προθεσμία αιτήσεων για τις προσλήψεις

ΔΕΗ. Προσλήψεις προσωπικού ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ σε μόνιμες θέσεις με την προκήρυξη 2/2022. Λήγει η προθεσμία αιτήσεων

Προκήρυξη 2/2022

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.4643/2019, η ΔΕΗ δημοσιεύει την Προκήρυξη 2/2022, η οποία έχει εγκριθεί με σχετική Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα οκτώ (58) θέσεων προσωπικού Εξειδικευμένων Προσόντων ή Εμπειρίας με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής λήγει στις 8 Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

 

Για διευκρινίσεις που αφορούν στη συμπλήρωση της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, καλέστε στα τηλέφωνα 210 5293455, 210 5293456, 210 5293452 και 210 5293460, από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00.

 

Υποβολή Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

https://hiringnow.dei.gr

 

 

Η Προκήρυξη ΔΕΗ 2/2022