Δεν απαιτείται θεώρηση ιατρικών γνωματεύσεων από ελεγκτή ιατρό ΕΟΠΥΥ

Δεν απαιτείται θεώρηση ιατρικών γνωματεύσεων από ελεγκτή ιατρό ΕΟΠΥΥ. Παράταση της μη υποχρέωσης θεώρησης των γνωματεύσεων

 

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 64772 – ΦΕΚ Τεύχος Β 5840/16.11.2022
Παράταση της μη υποχρέωσης θεώρησης των γνωματεύσεων του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από ελεγκτή ιατρό.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Παρατείνεται η μη υποχρέωση θεώρησης γνωματεύσεων από ελεγκτή ιατρό, όπου αυτή ορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ. – υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 κοινή υπουργική απόφαση, Β’ 4898), από τη λήξη της έως την 31 Δεκεμβρίου 2022