Διάθεση κασετίνας με τα οκτώ ελληνικά κέρματα ευρώ κοπής 2016

Το Υπουργείο Οικονομικών – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) ανακοινώνει ότι εξουσιοδοτεί την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) να διαθέσει στο κοινό σειρές με τα οκτώ ελληνικά κέρματα ευρώ κοπής 2016 (PROOF COIN SET) σε συσκευασία κασετίνας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ