Διευκολύνσεις σε σεισμοπαθείς Κεφαλληνίας, Λήμνου και Έβρου

ΦΕΚ B 3561 – 30.12.2014

Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. οικ. 986/Α325/07.02.2014 (Φ.Ε.Κ. 257/Β/07.02.2014) κοινή υπουργική απόφαση που αφορά στον καθορισμό πιστωτικών διευκολύνσεων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 24ης Μαΐου 2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης