ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ. Πρόσληψη 3 ατόμων

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του υποέργου «Συντήρηση και αποκατάσταση των κινητών αντικειμένων (ξύλινων, μεταλλικών, κεραμικών-γυάλινων, υφασμάτινων, χαρτώα) της οικοσκευής και συντήρηση ξύλινης θύρας του Αρχοντικού Μίσιου», του έργου «Διαμόρφωση και ανάδειξη του ισόγειου χώρου του Αρχοντικού Μίσιου και δημιουργία εκθεσιακού χώρου» (2η).

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες