ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Προσλήψεις

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων , εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού τριών (3) ατόμων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου οκτάμηνης διάρκειας
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες